PODĚKOVÁNÍ


Šaty ve skříni, boty v krabici, fotky na lednici. Je na čase poděkovat, všem, kteří se podíleli na letošním 2. Karlínském plese.

U koho začít? Všichni byli báječní. Děkujeme moderátorům: Daniele Písařovicové a Jiřímu Dvořákovi, že nás celým večerem provedli a to bez nároku na honorář!

Kapelám - skvěle jsme si zatančili! The Big20 a Petra Sladká a band

Nadaci Pink Bubble - Martině Šmukové, jejich klientkám, že byly tak odvážné a šly módní přehlídku. Návrhářce Lazy Eye, za nádherné šaty a modelkám. Esce a společnosti White Circus za catering během večera.

Neúnavné Lindě Kriegerbeckové za její grafické práce. Fotografům - Kevinu V. Ton, František Ortman - byli jste ve správný čas a na správném místě.

Všem sponzorům, bez jejichž financí, bychom se neobešli.

Všem dobrovolníkům, díky kterým jsme vše stihli a zejména Zuzaně Rambové, naší produkční. Jak ta to děla?

Vám všem, kteří jste přišli!!!

A v neposlední řadě tobě Ivanko - ve dvou se to lépe táhne! 

Děkujeme Karlínský ples pro zábavu